31. sierpnia

   Dzień 31 sierpnia. Dowódca pułku sprawdził ugrupowanie oddziałów i środki opl. Dowództwo 4 DP. podało dcy pułku do wiadomości, że I/14pp. zostanie zmieniony przez batalion O.N. z czego dca ucieszył się niezmiernie, ponieważ będzie mógł dysponować pułkiem o pełnym składzie.

Zmęczenie fizyczne u żołnierzy prawie że zniknęło. Nastrój psychiczny b. dobry. Wszyscy żołnierze na podstawie komunikatów radiowych oraz wiadomości, otrzymywanych od d-ców pododdziałów i ludności cywilnej, zdawali sobie sprawę z powagi chwili i z zadania, jakie na nich ciążyło. Z rozkazu dcy pułku komp. 4-ta kpt. Pulińskiego Dionizego zaciągnęła czatę w rejonie wsi Górale, ubezpieczając stanowiska 4 p.a.l. Rozdano plutonom kb. przeciwpancerne, jako nową broń polską.

   Płatnik kpt. Spychalski Stefan z rozkazu dcy pułku wypłacił oficerom gażę i dodatek mundurowy wojenny.

   Przed wieczorem dca pułku pojechał do Włocławka, celem stwierdzenia stanu koszar 14pp. i wydania zarządzeń ppłk. Dzióbkowi oraz mjr. Wlazełce co do nadwyżek stanu pułku. Ugrupowanie – szkic nr. 1.