Pomniki nagrobne żołnierzy 14 P.P.

Pomniki nagrobne żołnierzy 14 Pułku Piechoty na Włocławskim Cmentarzu Komunalnym

Grobowiec Rodziny Koperskich. Symboliczna płyta Tadeusza, ppor. rez. 14 pp, zamordowanego wiosną 1940 r. w Katyniu.