Tabele i wykazy

Wykaz rannych i poległych oficerów

Wykaz poległych oficerów

Lp STOPIEŃ NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA DATA ŚMIERCI MIEJSCE ŚMIERCI UWAGI
1 ppłk.

Sołtys
Bohdan

d-ca
pułku

12. IX

Władysławów
Strzebieszew

Pochowany
na cmentarzu przy kościele w Sobocie

2

mjr.

Rodzeń
Józef

d-ca III
baonu

19. IX

Kromów
pow.

pochowany
w Sochaczewie

3

mjr.

Kunda
Piotr

d-ca I
baonu

22. IX

Łomianki

12 km.
przed Warszawą

4

kpt.

Fleiszman
Jan

Kwatermistrz
pułku

18. IX

Witkowice
nad Bzurą

5

por.

Lemański
Wirgiliusz

d-ca
plut. art.

10. IX

Dw.
Ruszki pow. Kutno

Pochowany
przy krzyżu wieś Wieszczyce

6

por.

Karasiewicz
Henryk

d-ca 5
komp.

16. IX

Strugienice
n/d Bzurą

Pochowany
w Zdunachprzy kościele

7

por.

Stankiewicz

adj.
III/14 pp.

3. IX

Pod Grutą
w lesie

pow.
Jabłonowo Pomorze

8

por.

Szmelcer
Kazimierz

d-ca
plut. pion

18. IX

Stare
Budy-Biała Góra

9

ppor.

Zarzycki
Hieronim

d-ca I/3
K.KM

3. IX

pod Grutą

10

ppor.

Kosmalski
Piotr

d-ca II/2
k. St.

3. IX

Mełno

11

ppor.

Giziński
Stanisław

of.
wywiad.

2.
IX

Mełno

12

ppor.

Wenderlich
Stefan

d-ca
II/5 k. s.

3.
IX

Gruta

13

ppor.

Dłutek
Jan

d-ca
III/3 k. s.

3. IX

Mełno

14

ppor.

Zielonkiewicz
Włady-sław

d-ca
III/6 k. s.

2. IX

Mełno

15

ppor.

Belesa

[Beksa]

d-ca I/3
k. s.

3. IX

Mełno

16

kpr.
pchor

Latawiec

z-ca dcy
II/6

3. IX

Gruta

17

ppor.

Sińczuk

II/3

11. IX

Walewice

pow.
łowicki

18

ppor.

Oźminkowski

III/2 K.
S.

11. IX

Walewice

pow.
łowicki

19

ppor.

Przywieczerski
Kazimierz

I/9 K.S.

16. IX

Urzecze
nad Bzurą

pow.
łowicki

20

ppor.

Sobaczyński
Feliks

I/4 K. S.

16. IX

Strugienice
nad Bzurą

pow.
łowicki

21

ppor.

Skulimorski

II/3 K.
S.

16. IX

Mauszyce
nad Bzurą

pow.
łowicki

22

ppor.

Steihagen
Feliks

d-ca 3 K.
S.

16. IX

Mauszyce
nad Bzurą

Umarł we
Włocławku 13/XI

23

ppor.

Pilewski

d-ca I/4
k. s.

16. IX

Strugienice
nad Bzurą

24

ppor.

Dabrawa
Jan

d-ca
komp. ppanc.

16. IX

Strugienice
nad Bzurą

25

ppor.

Szurgociński

d-ca II/4
komp. –

16. IX

Strugienice

Biała
Góra

26

ppor.

Górecki
Henryk

[S.] K.
K. M.

18. IX

n/d
Bzurą –

Witkowice

27

por.

Markowski
Eugeniusz

III/8 K.
S.

16-18/ IX

n/d Bzurą
Urzecze

28

ppor.

Iglicki

d-ca.
II/7

16. IX

Urzecze
n/d Bzurą

29

ppor.

Lewandowski
Kazimierz

III/9

18. IX

n/d
Bzurą. Stare Budy

30

sierż
pchor.

Urbański
Włodzimierz

III/3 K.
M.

22.IX

Łomianki
pod Warszawą

Wykaz rannych oficerów

Lp.

Stop.

Nazwisko Imię

Funkcja

Data

Miejscowość

Uwagi

1

ppłk.

Brayczewski Włodzimierz

d-ca pułku

11.IX

Sobota- flw. Waleslawice pow. Łowicki

flw.

….sławice

2

mjr.

Rodzeń Józef

d-ca III/14 pp.

2.IX

Dw. Mełno, Jabłonowo- Pomorze

3

mjr.

Kunda Piotr

d-ca I/14 pp.

22.IX

Łomianki pod Warszawą

zmarł z ran

4

kpt.

Zimnal Mieczysław

d-ca 3K. S.

16.IX

Mauszyce n/d Bzurą

5

por.

Bączkowski Kazimierz

d-ca komp. Łączności

2 i 18IX.

Męłno, Las Stare Budy- Biała Góra

6

por.

Smolarczyk Lucjan

d-ca 1K. K. M.

16.IX

Mauszyce n/d Bzurą

pow. łowicki

7

por.

Walewski Franciszek

II adj. pułku

18.IX

Las Stare Budy, Biała Góra n/d Bzurą

8

por.

Pasiorowski Tadeusz

I/9 K. S.

2.IX

pod Mełnem

9

por.

Mroziński Józef

I/1 k. s.

3.IX

pod Mełnem

10

por.

Pańka Józef

d- ca 2 k. s.

18.IX

Las Stare Budy-Biała góra nad Bzurą

11

ppor.

Załęski

d-ca 1 k. s.

3.IX

Mełno

12

ppor.

Matczyński

d-ca 2 k. s.

11.IX

Sobota- Dw. Walewice

pow. łowicki

13

ppor.

Zaleski Leon

d-ca I/2 k. s.

3.IX

Gruta

14

ppor.

Szczęsny Tadeusz

d-ca plut. kolarzy

12.IX

Bedlno

r płucna

15

ppor.

Przedpełski Ludwik

d-ca 8 k. s.

16.IX

Urzecze nad Bzurą

Ciężko ranny

16

ppor.

Chmielewski Józef

d-ca J. k. s.

19.IX

Kromów nad Wisłą

17

ppor.

Chmielewski Józef

d-ca III/9

16.IX

Urzecze nad Bzurą

c. ranny w obie nogi

18

ppor.

Główczyński Józef

I/2 k. s.

3.IX

Mełno

granatem w płuco

19

ppor.

Koralkiewicz

I/2 K. K. M.

12.IX

Sapy, Strzebieszew

[Strubieszew]

3 razy

20

sierż. pchor.

Muszalski

II/3 k. s

16.IX

Mauszyce

21

sierż. pchor.

Domagalski

I/1 k. s.

11.IX

Walewice n/d Bzurą

pow. łowicki

22

pchor.

Brodziński

3.IX

Mełno

23

pchor.

Dusłys

[Du..ys]

d-ca III/3k. s.

3.IX

Mełno

                                                             Wykaz zabitych i rannych podoficerów

Wykaz zabitych podoficerów

Lp. Stopień Nazwisko i imię Funkcja Data  Miejscowość
1 st. sierż. Beduarek z-ca ofic. gosp. pułku 18 / IX
2 st. sierż. Zygmunt Stanisław szef II/ 14pp 18 / IX
3 sierż. Jaszczyk rusznikarz 18 / IX
4 plut. Finkeldej Serwacy z-ca d-cy plut. łącz. 12 / IX Sapy-

Strzebieszew

5 kpr. Śmiałek Bolesław dca. Drużyny CKM 12 / IX Sapy-

Strzebieszew

6 kpr. Białęcki dca. centr. tel. II/ 14pp 12 / IX Sapy-

Strzebieszew

7 kpr. Kwiatkowski Eugeniusz dca. Karabin K. M. 16 / IX Zduny Kościelne
8 strzel. Kopecki komp. ppanc. 3 / IX St. Mełno-…..

Wykaz rannych podoficerów

Lp. Stopień Nazwisko i imię Data Miejscowość
1 sierż. Kurtysiak szef komp. 11 / IX Sobota-Walewice
2 kpr. Dąbrowski I/8k.s. 02 / IX Mełno
3 pchor. Kreuz 11 / IX Walewice
4 kpr. Wojciechowski pl. zwiad. 04 / IX Gruta-Mełno
5 kpr. Kaniewski 14 / IX Walewice
6 kpr. Mroczkowski Kazimierz 16. IX
7 st. strzel. Grodzicki Zygmunt 3 / IX Mełno/ prawy bok
8 st. strzel. Nowak Stefan 3 / IX St. Mełno
9 kpr. Filipowicz 3 / IX Mełno-Gruta
10 strzel. Szmidt 17. IX Iłów (bez ręki)