Dokumenty

Przegląd piechoty

Pismo od redakcji „Przeglądu Piechoty” do por. J. Kozińskiego.

Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi z podpisem Premiera Gen. Sławoja Składkowskiego.

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Za długoletnią służbę wojskową

Medal za Ratowanie Ginących

Medal za Ratowanie Ginących z podpisem Ministra Pierackiego zamordowanego przez ukraińskich nacjonalistów.

Świadectwo Oficerskiej Szkoły Piechoty

Świadectwo ukończenia Oficerskiej Szkoły Piechoty – Ostrów Mazowiecka 1928 rok.

Dyplom Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie – 1966 rok

Dyplom Harcmistrza Polski Ludowej – Warszawa 1975

Indeks UMK, 1947 rok, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Nominacja

Nominacja na stopień kapitana W.P. z podpisem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

Honorowa Srebrna Odznaka LOPP

Portret J. Kozińskiego

Kapitan Józef Koziński na portrecie wykonanym przez włocławskiego artystę plastyka Jana Stępnia w 1935 roku.

Wakacje we Włoszech latem 1938 roku

Pismo urzędowe dotyczące zgody na wyjazd oficera 14 p.p. za granicę.

Pierścień pamiątkowy

Pierścień pamiątkowy Korpusu Oficerskiego 14 Pułku Piechoty oraz legitymacja ze statutem do pierścienia.

Patent Oficerski

Patent Oficerski z podpisem marszałka Józefa Piłsudskiego dla ppor. Józefa Kozińskiego nadany w dniu 1 stycznia 1931 roku na stopień porucznika. Warszawa dnia 1 lutego 1933 roku.

Polski Czerwony Krzyż

Informacja o pobycie w niewoli niemieckiej

Fotografie z albumu rodzinnego

Harcerstwo

Legitymacje

Lata 70-te XX wieku, gabinet w kamienicy przy ul. Św. Antoniego

Rodzinne pamiątki

Sport

Zrzut poprzedniej strony www Dziennika Bojowego 14 Pułku Piechoty