Legenda

Objaśnienia skrótów użytych w oryginalnym tekście dziennika oraz na szkicach i schematach.

D-ca     dowódca,
Pp     pułk piechoty,
Dp     dywizja piechoty,
Baon     batalion,
I, II, III/14pp     I, II, III batalion 14 pułku piechoty,
B. piech.     batalion piechoty,
Komp.     kompania,
Pl. art. piech.     pluton artylerii piechoty,
Npl.     nieprzyjaciel,
Dztwo     dowództwo,
Mp.     miejsce postoju,
Flw     folwark,
Dw     dwór, dworzec,