Postać Józefa Kozińskiego

Józef Koziński (1902-1979), kapitan 14 P.P., podpułkownik pożarnictwa, działacz społeczny. W ramach harcerstwa konspiracyjnego brał udział w rozbrajaniu Niemców w 1918 roku. Uczestniczył w wojnie 1920 roku i kampanii polskiej 1939 roku. Komendant hufca harcerzy we Włocławku w latach 1930-1939 oraz komendant ośrodka harcerzy włocławskich (1946-1948). Twórca wodnego harcerstwa we Włocławku. Wybitny działacz PCK, Ligi Obrony Kraju, Koła Oficerów Rezerwy i współorganizator Kręgu Instruktorskiego Powiśle. Współorganizował pierwsze Seminarium Historyczne dotyczące harcerstwa włocławskiego, utworzył Muzeum Harcerskie przy Komendzie Hufca Włocławskiego, zainspirował i uczestniczył w opracowaniu historii harcerstwa włocławskiego oraz przyczynił się do wzniesienia w 1976 roku obelisku z tablicą ku czci poległych i pomordowanych żołnierzy 14 P.P. Odznaczony był Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych 1920 roku.