Szlakiem 14 P. P. po Włocławku

Najważniejsze obiekty infrastruktury należącej do 14. pp. we Włocławku zlokalizowane były przy ulicy Kapitulnej/Długiej – budynki koszar oraz przy ulicy Żytniej, kolejny kompleks budynków koszarowych. Oczywiście były też inne budynki i kompleksy, na przykład strzelnica na obrzeżach miasta, przy ul. Toruńskiej, albo nieistniejący budynek pralni przy ul. Wyszyńskiego. Celem artykułu nie jest opisanie wszystkich obiektów z jakich korzystał w mieście pułk w kontekście topografii miasta tylko pokazanie tych budynków, które dotrwały do naszych czasów i są jedynym materialnym, architektonicznym świadectwem obecności jednostki w okresie międzywojennym. Po wojnie obiekty po 14. pp. zajęła nowa jednostka pułk sapersko-pontonowy, który był ich gospodarzem do momentu kiedy jednostka przeniosła się do Chełmna. Majątek w postaci budynków, ziemi przejęła agencja mienia wojskowego i sprzedała to wszystko prywatnym inwestorom. A swoją drogą dlaczego miasto nie stało się beneficjentem całej tej „masy upadłościowej”, i mamy tu na myśli nieruchomości, tym bardziej, że tereny te to spadek po jednostkach rosyjskich jakie stacjonowały garnizonem we Włocławku przed 1914 rokiem oraz, że miasto wiele też terenu nieodpłatnie przekazało 14. pp. Ale nie nam jest rozstrzygać o meandrach naszej transformacji ustrojowej. Przejdźmy do meritum, czyli do opisania tego co zostało.

Prywatni właściciele tych dwóch kompleksów działek postawili sobie za cel przygotować teren do nowych inwestycji i cel swój osiągnęli. Wszystkie budynki koszarowe został wyburzone, a teren wyrównano. Pozostały w zasadzie tylko dwa budynki koszar i jeden duży obiekt magazynowy, gdzie był także maneż. Przy ulicy Długiej dawna siedziba sztabu pułku, gdzie obecnie mieści się sąd okręgowy, natomiast na działce powstaje obecnie wielki kompleks handlowy (Castorama i Agata Meble). Drugi budynek przy ulicy Żytniej  zaadaptowano na cele mieszkalne. W dawnym magazynie był sklep „Biedronka”, dzisiaj jest coś w rodzaju „Spa”. Teren przy ulicy Żytniej tylko w części został zagospodarowany na cele mieszkalne i powstał tam pałac z ogrodem (siedziba Fundacji „Samotna Mama”). Właścicielem tego obszaru i obiektów mieszkalnych jest Krzysztof Grządziel jeden z najbogatszych Polaków, do którego należy uzdrowisko Wieniec Zdrój. Z innych obiektów zachował się piękny budynek dawnego szpitala wojskowego, w którym mieszkał wieloletni dowódca pułku pułkownik Ignacy Misiąg. Budynek jest „schowany” między blokami dzielnicy Kazimierza Wielkiego powstałej w latach 70-tych XX wieku. Dzisiaj w  tym  gmachu w formie stylowej rezydencji ma siedzibę Dom Dziecka. Kolejny zachowany budynek to dawne kasyno oficerskie przy ul. Żytniej obecnie stylowa restauracja „Cassino”. Na terenie dawnego kasyna jest pomnik powstały w 1976 roku z inicjatywy środowiska kombatanckiego pod kierunkiem prezesa Klubu Oficerów Rezerwy  kapitana 14. pp. Jozefa Kozińskiego dedykowany żołnierzom włocławskiego pułku, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Następnie udaliśmy się na cmentarz komunalny przy ul. Chopina i zapaliliśmy lampki na grobach bohaterów wojny polsko-bolszewickiej oficerów 14 pułku piechoty majora Józefa Rodzenia (rocznik 1899) i kapitana Józefa Kozińskiego (rocznik 1902). Wycieczkę zrealizowaliśmy w ferie zimowe styczeń 2020.