26. sierpnia

Dnia 26.VIII. w godzinach popołudniowych z-ca dowódcy pułku ppłk. Dzióbek Władysław z kapelanem pułkowym ks. Józefem Gołębiem odebrali przysięgę od żołnierzy 14 p.p. w kolejności:

   Batalion III-ci mjr. Rodzenia Józefa zakwaterowany w koszarach przy ulicy Toruńskiej i w szkole powszechnej nr.2 (pani Krzywkowskiej) i 6 (pana Muszalskiego) przy ulicy Kilińskiego nr.30 złożył przysięgę na polach tuż za torem kolejowym naprzeciwko fabryki Michała Bojańczyka. Batalion II-gi zakwaterowany w gimnazjum im. Długosza przy ulicy Łęskiej nr 26 oraz plutony specjalne zakwaterowane w szkole powszechnej nr. 3 i 7 przy  placu Staszica, w koszarach przy ul. Żytniej, samodzielna komp. K.M. i kolumna taborowa stojące w cegielni miejskiej złożyło to wszystko przysięgę na placu ćwiczeń pułku obok Grzywna. Z przysięgą łączył się jednocześnie przegląd oddziałów przeznaczonych do walki.

  Przysiędze żołnierskiej, zarządzonej nagle, towarzyszyły tłumy ludzi. Na twarzach żołnierzy widać było powagę chwili, jaka napełniała ich serca i sumienia wobec samych siebie, wobec narodu i Państwa Polskiego. Na twarzach ludzi, otaczających plac, znać było lekki uśmiech i pogodę, wypływającą ze zaszczytu, jakiego dostąpili ich bracia, synowie i znajomi w tak ważnej sytuacji europejskiej, jaką stworzył Hitler Adolf, wódz narodu niemieckiego, który od wieków systematycznie niszczył co Polskie a obecnie pragnie raz na zawsze zlikwidować Państwo Polskie.

  W mieście Włocławek panował ruch niebywały na ulicach i w sklepach. Wszystko ciekawe i chętne oglądania żołnierzy, maszerujących w różnych kierunkach. Jedni zdążali do rodzin by się pożegnać, a może i na zawsze, inni po amunicję lub konie do biedek i wozów. Takiego ruchu i takiej chwili miasto dawno nie przeżywało. Nastrój wśród społeczeństwa wspaniały a ich wielki sentyment i szacunek dla wojska był bodźcem dla nas, dla przyszłej bojowej pracy.

   O godzinie 22-ej pod dowództwem mjr. Łobzy Jana wyruszył 14 pp z Włocławka. Pułk składał się z: II-go/14pp, III/14pp, komp. ppanc., oddziału zwiadowców, działonu art. piech., plutonów łączności baon i pułkowy oraz z całkowitego taboru.

   Pułk miał osiągnąć marszem pieszym do dnia 29 sierpnia rejon gajówki Dębowa Łąka, znajdująca się 8 klm na wschód od m. Wąbrzeźno. Ruch ten wykonać w nocy. Trasa marszu: Włocławek, Lipno, Kikół, Golub, Dębowa Łąka.

   Oddziały były pierwszorzędnie umundurowane i uzbrojone.

   Punktem przejścia pułku był krzyż przy wylocie lasu Dolny Szpetal, szosa Włocławek – Lipno, godz. 22-ga. W czasie przejścia pułku przez powyższy punkt był obecny ppłk. Dzióbek Władysław, który osobiście stwierdził czas przejścia oddziałów i jego wygląd.