24. i 25. sierpnia

Dzień 24 i 25 sierpnia 1939 r. minął na uzupełnianiu 14-go p.p. rezerwistami do stanu bojowego (wojennego). Wysłano uzupełnienia również dla I-go baonu, który na początku sierpnia wyjechał na północ od m. Jabłonowo pod dowództwem mjr. Kundy Piotra, wchodzący w skład zgrupowania „Jabłonowo” pod rozk. ppłk. Szewczyka. Baon ten z plut. Art. Piech. Bez działonu ma za zadanie zorganizowanie obrony na odcinku około 6 klm. Nad rzeczką Osą. Miejsce postoju dcy baonu folwark Świecie.