5. września

5 IX Las Elgiszewo. We wczesnych godz. Rannych 14 p.p. osiąga las Elgiszewo. Oddziały pułku otrzymują pisemny rozkaz do zorganizowania obrony. Dwa odcinki obrony: I i III/14 pp. w pierwszym rzucie obrony, II/14pp. w drugim rzucie obrony i odwód. Cały dzień 5.IX. przebiega przy pracach ziemnych. Wyżywienie żołnierzy normalne. Npl. bombarduje przeprawy na rzece Drwęcy. W godz. wieczorowych 14 pp. otrzymuje rozkaz do marszu bojowego przez Toruń do lasu Stawki, przystanku kolejowego Brzozy, na południe od Torunia. Wymarsz o zmierzchu III/14pp. z powodu spóźnionego otrzymania rozkazu spowodował pewne tarcia związane z tworzeniem kolumny. Co opóźniło trochę marsz. Ciemna noc. Do północy pułk maszeruje po złych drogach. Odwrót wpływa coraz bardziej na stan nastroju w oddziałach. W szczególności widać było pewne zniechęcenie u d-ców baonów, gdyż każdy z nich inaczej sobie wyobrażał tę wojnę, a położenie spowodowane przewagą npla – w ich wyobraźni skłoniło konsekwencją niedołęstwa dowódców na wysokim szczeblu dowodzenia. A równocześnie zostały zaobserwowane pierwsze wypadki dywersji.